DORIN NEGRAU

Dorin Negrau

Stilul designerului valorifică elemente iconice din portul tradițional românesc, aducându-le în contemporan. Folosind cele mai noi tehnologii de afișare textilă a semnelor-simbol sau a unor detalii din pictura naivă românească, dar și tehnici tradiționale realizate în colaborare cu meșteri locali, Dorin Negrău reușește să potențeze veșmântul contemporan, transformându-l în reper cultural identitar, tributar spațiului generator.

vezi alte colecții ale participantului