#DaDa

Diaconita Andra Stefana

#DaDa collection by Diaconiţa Andra Ştefana brings a past story to the very present. Romantic vibes merge with a touch of masculinity in terms of silhouettes and materiality. The stamp is a symbol of the love letter that travels far between its lovers and a reminder of the dadaist technique of crazy contrasts and chaotic collage. Colecția #DaDa de Diaconița Andra Ștefana aduce o poveste din trecut, în prezent. Din punctul de vedere al siluetelor şi al materialităţii, vibrațiile romantice se îmbină cu o atingere de masculinitate. Timbrul poştal este un simbol al scrisorii de dragoste care călătorește între îndrăgostiţii îndepărtaţi și o reamintire a tehnicii dadaiste a contrastelor nebune și a colajului haotic.

vezi alte colecții ale participantului