regulament

Te rugăm să citești cu atenție regulamentul și condițiile înscrierii în competiție pentru a nu rata șansa la marele premiu.

Etapele concursului #fashionFANatic

Înscriere colecții: în perioada 3 iunie, începand cu ora 12:00:00 - 3 august 2019 până la ora 11:59:59
Jurizare colecții: în perioada 6 -10 august 2019
Anunț câștigător: în perioada 10 - 15 august 2019
Photo shoot colecție: în perioada 20 - 31 august 2019
Eveniment lansare colecție: decembrie 2019

Organizatorul competiției “Fashion FANatic” este SC FAN Courier Express SRL, CUI RO 13838336, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/4014/2001, cu sediul în București, Str. Fabrica de Glucoză 11C, Sector 2, denumită în continuare ORGANIZATOR. Date de contact: 021.9336 și/sau marketing@fancourier.ro. Campania este organizată prin intermediul agenției MARKS CREATIVE SERVICES SRL cu sediul in Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 44-48, etaj 2, apartament 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/47/2012, avand cod unic de inregistrare RO 29507916, avand numarul de operator de date cu caracter personal 33545, denumita in continuare “Agentia”). Competiția “Fashion FANatic” (denumită în continuare COMPETIȚIA) se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare REGULAMENT), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe si/sau prelungi desfășurarea Campaniei, oricând, ultima varianta putând sa fie consultată în mod gratuit pe site-ul: https://www.fashionfanatic.ro

COMPETIȚIA se va desfășura în perioada 03.06.2019 începand cu ora 12:00:00 - 03.08.2019 până la ora 11:59:59, pe întreg teritoriul României.

Înscrierea în competiție presupune înregistrarea pe platforma www.fashionfanatic.ro a unei colecții compuse din 12 ținute surprinse in 12 fotografii diferite, fiind acceptate doar colecții vestimentare ce includ ținute complete. Nu se acceptă în competiție schițe, desene, iar fotografiile pot fi făcute cu orice aparat, neexistând obligația de a înscrie materiale fotografice realizate în mod profesionist. Un participant poate înscrie în competiție una sau mai multe colecții, fiecare colecție va avea o noua înregistrare în platformă, iar participantul garantează pentru colecția sau colecțiile înscrise: acestea trebuie sa îi aparțină în totalitate. Nu sunt acceptate colecții care nu aparțin designerului care a realizat înscrierea. Nu sunt acceptate colecții exclusiv de încălțăminte sau accesorii sau o singura piesă vestimentară. Orice colecție asupra căreia apar incertitudini privind originalitatea va fi descalificata. Imaginile înscrise în galerie trebuie să respecte următoarele specificații tehnice: format JPEG, JPG sau PNG cu dimensiunea maximă de 2 MB fiecare. Participând la această competiție, cei care își înscriu colecțiile cedează drepturile de imagine către FAN Courier. Acesta poate prelua fotografiile înscrise și se poate folosi de acestea în scopul promovării competiției pentru o perioadă de maxim 3 ani de la data înscrierii. De asemenea, participantul, în cazul care câștigă competiția, este de acord ca FAN Courier să demareze acțiunile de promovare a acestei competiții în asocierea cu lucrările înscrise în competiție și implicit cu numele designerului sau al brandului înscris în platformă. FAN Courier își rezervă dreptul de a verifica imaginile înscrise în competiție și informațiile furnizate în platformă înainte de publicare și de a selecta conținutul care respectă regulamentul competiției. Odată înscrisă o colecție în competiție, colecția o sa fie validată de un administrator FAN Courier si publicată pe platformă în cel mai scurt timp posibil de la înscrierea acesteia. Astfel, colecțiile înscrise nu sunt publicate automat, ci intră într-un proces de moderare și autentificare, apoi acestea pot fi publicate sau nu. În cazul nepublicării unei colecții înscrise pe platforma noastră, echipa va contacta prin e-mail participantul pentru a-l anunța motivul deciziei nepublicării. Orice încercare de fraudare a sistemului de către participanții care încearcă să își mărească artificial șansele de câștig va fi sancționată prin înlăturarea lor din concurs. Orice vizitator care se autentifică folosind funcția Facebook Login în site poate aprecia apăsând butonul „Votez” înscrierile care îi plac. Un vizitator pe website poate acorda maxim 1 vot unui singure colecții din website, Fiecare vot individual, o sa fie contorizat indiferent de sesiunea de vizionare în care este acordat. Fiecare vot trebuie sa aparțină unei singure persoane, iar contul de Facebook de pe care s-a votat sa-i aparțină. Participanții sunt responsabili pentru promovarea colecțiilor in mediul online. Orice tentativa de frauda prin utilizarea de metode electronice de votat (conturi false, care nu conțin date publice ale celui care votează) sau care nu se dovedesc a fi deținute de respectivii utilizatori care au votat pe site-ul Campaniei va duce la invalidarea Participantului.

SC FAN Courier Express SRL împreună cu Marks Marketing Services S.R.L., colectează următoarele date cu caracter personal pe website-ul http://www.fashionfanatic.ro/: Nume si Prenume; Adresa de email; Adresa poștală pentru trimiterea calendarului 2019, la solicitarea utilizatorilor; Profil Public deținut în platforma Facebook SC FAN Courier Express SRL păstrează aceste date pe toata durata concursului și ulterior pe o durată maximă de 3 ani de la începerea campaniei. Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului General European de Protecție a Datelor 216/679/UE sunt: Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea îndeplinirii unei obligații legale sau in scopul urmăririi intereselor noastre legitime. Dreptul de acces - înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziție - vizează dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment. Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - înseamnă ca aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC FAN Courier Express SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către SC FAN Courier Express SRL a datelor personale, va rugam sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere in scris, datata si semnata la adresa Șos. de Centură nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, 077175, la nr de telefon: 021.9336 si/sau prin e-mail la adresa: marketing@fancourier.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei informări privind protecția datelor dumneavoastră puteți să găsiți pe pagina web a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro/

Un participant înscris in competiție va furniza datele personale reale pentru a fi contactat ulterior de către FAN Courier in cazul in care este declarat câștigător, iar daca un participant nu înscrie in competiție datele personale de contact se declara neeligibil. In cazul selectării unui participant pentru a fi desemnat câștigător, echipa FAN Courier va contacta câștigătorul pentru validarea telefonica, iar daca in 3 zile de la contactarea acestuia, câștigătorul nu răspunde cererii noastre, atunci se va contacta participantul care s-a clasat pe locul 2, respectiv 3, ș.a.m.d pana la validarea unui câștigător. Odată validat telefonic, câștigătorul va fi anunțat pe platforma competiției si pe pagina de Facebook FAN Courier : www.facebook.com/FANCourier. Câștigătorul selectat de FAN Courier va trebui sa confirme faptul ca este disponibil pentru a se alătura echipei in acțiunile ce urmează imediat după încheierea competiției. Astfel, acesta va participa activ in organizarea photo shoot-ului și a evenimentului de lansare. FAN Courier își rezervă dreptul de a-și schimba oricând decizia asupra câștigătorului și poate alege oricând o alta colecție înscrisă in competiție daca ulterior consideră că designerul selectat nu împărtășește aceleași viziuni cu cele ale FAN Courier după încheierea competiției. In cazul in care acest lucru se întâmplă, FAN Courier va valida și va anunța un nou câștigător. In cadrul CAMPANIEI se vor acorda urmatoarele premii: Valoarea premiilor este stabilita de echipa FAN Courier in limita bugetului disponibil setat pentru aceasta campanie, in cazul in care câștigătorul va avea alte așteptări pe care echipa FAN Courier nu le poate îndeplini, de comun acord, se va decide încheierea colaborării. Premiul constă în: sesiune foto cu Cosmin Gogu Photography si fashion show organizat de FAN Courier, Organizatorul punând la dispoziție o echipă de specialiști care va ajuta câștigătorul sa planifice si sa organizeze photo shoot-ul: începând de la selecție și styling, modele & machiaj, până la decorul locației, ce va fi stabilit în urma unui brainstorming creativ la care vor participa împreună atât Organizatorul cât și câștigătorul si un eveniment de lansare (echipa de organizare, locație, invitații, echipa foto, set-up, modele si styling). Câștigătorul va trebui să hotărască modul in care își va pune colecția în valoare și va trebui să se implice în conceperea întregului eveniment. Pentru ca un câștigător sa poată primi premiul trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiții: să fie cetățean român, cu rezidență în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii concursului; să respecte in totalitate condițiile de participare stipulate la punctul C; Premiile nu pot fi cedate de Câștigător unei alte persoane. Câștigătorul nu poate solicita preschimbarea premiului în valoarea lui în bani. Sunt descalificate automat din CAMPANIE orice înscrieri care: Au un conținut defăimător, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promovează violenta, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, sau care promovează discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine naționala, dizabilități fizice sau de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane; Conține înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încălca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite în piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamații din partea terților, fata de asemenea reclamații din partea terților, Organizatorul nu va fi ținut răspunzător, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a înscris in Campanie respectivul text. Nu au legătură cu natura si scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

ORGANIZATORUL va acorda premiile persoanelor câștigătoare in conformitate cu specificațiile acestui REGULAMENT. ORGANIZATORUL nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile efectuate greșit; înscrierile efectuate fără completarea tuturor informațiilor cerute; înscrierile efectuate în afara CAMPANIEI.

Orice persoana interesata poate contesta desemnarea câștigătorului in termen de 10 zile la sediul ORGANIZATORULUI, in Str. Fabrica de Glucoza 11C.

ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a pune capăt CAMPANIEI anterior datei de 03.08.2019, exclusiv în cazul în care, din motive obiective și independente de voința și controlul ORGANIZATORULUI , continuarea CAMPANIEI nu ar mai fi posibilă.

Într-un astfel de caz, ORGANIZATORUL se obligă să mențină pagina dedicată CAMPANIEI pe care să anunțe încetarea și să îndepărteze formularul electronic prin care se transmit datele personale.

Decizia ORGANIZATORULUI în orice privință este finală și legală pentru toți participanții. Orice corespondență cu ORGANIZATORUL care nu are legătură stricta cu competiția nu va fi luată in considerare. Înscrierile care nu corespund acestor reguli și condiții vor fi descalificate. Prin participarea la Competiție participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de REGULAMENT. În cazul în care ORGANIZATORUL constată că un Câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul Oficial al Competiției, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin Câștigătorului , fără alte despăgubiri sau plăți. Câștigătorilor le poate fi solicitată participarea la acțiuni publicitare ce însoțesc sau rezultă în urma Competiției, fără alte obligații sau plăți. REGULAMENTUL oficial de desfașurare a CAMPANIEI este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant: pe www.fashionfanatic.ro pe www.facebook.com/FANCourier